SUDGTL-BOOK-2014-071

Глобалната конфронтация в глобалната политика. История на международните отношения (1945-1995): Второ допълнено и преработено издание

Христина Мирчева

1999
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София

Описание: Монографията представлява второ допълнено и преработено издание на лекциите по международни отношения (1945-1995) и включва комплекс от теми, посветени на глобалната конфронтация в глобалната политика, развитието и реализирането на политиката за сигурност в Европа и в света през втората половина на XX в., отношенията между великите сили и промените, настъпили в края на 80-те и началото на 90-те години. Авторът разделя разглеждания период на няколко етапа, в които се развиват разнопосочни тенденции по отношение на международните отношения и проблема за европейската сигурност – първото следвоенно десетилетие, „блоковото сцепление“ и ядреното превъоръжаване през 1955-1965 г., политическото разведряване през 1966-1975 г., новият етап от ядрената надпревара и трудния преход към подобряване на отношенията между свръхсилите през 1975-1995 г.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: международни отношения, европейска сигурност, Студена война, ядрена надпревара, глобална конфронтация, 1945-1995 г.
Бележки: СУ, ЦУБ, сигн. IIБн 151193

 

 Record created 2014-02-20, last modified 2014-02-20


Fulltext:
Download fulltext
JPG