SUDGTL-BOOK-2014-077

Византия. : Лекционен курс.

Георги Бакалов

2006
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София

Описание: Лекционен курс
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История ; Средновековие ; Византия ; Християнство ; Римо-византийска култура
Бележки: : В лекционния курс са подбани най-типичните изяви от хилядолетния живот на византийската цивилизация в областта на културната и политическата история, на ежедневието и духовния живот. Акцентът пада ранно- и средновизантийския период, когато империята е фактор в политиката на Югоизточна Европа и Леванта. Отделено е внимание и на последните десетилетия от историческото съществуване на Византия, както и на нейната култура, която я надживява и продължава да оказва въздействие върху регионалните култури на италианци, българи, сърби, влахо-молдовци и руси.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет, сиг. 6921

 

 Record created 2014-02-20, last modified 2014-02-20


Fulltext:
Download fulltext
JPEG