SUDGTL-BOOK-2014-082

История на религиите

Георги Бакалов ; Тотю Коев

2001
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История ; Религии ; Религиите на Древния свят ; Юдаизъм ; Християнство ; Ислям
Бележки: Монографията има за цел да ни запознае с важното и същественото за всяка една от религиите, които в една или друга степен имат отношение към района на Югоизточна Европа, Близкия и Средния изток. Специално внимание е отделено на трите основни и с влияние върху местната религиозна традиция монотеистични вероизповедания: юдаизъм, християнство и ислям. Най-много място е отделено на християнството, което в миналото и сега упражнява огромно въздействие върху културата, духовния живот и традициите на българския народ. Отделено е внимание и на религиозните култове и практики на древните траки, българи и славяни, чиито изповедания предшестват възникването на християнството.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет, сиг. 3406

 

 Record created 2014-02-20, last modified 2014-02-20


Fulltext:
Download fulltext
JPG