SUDGTL-BOOK-2014-084

Съвременна история. Светът в историята на XX век

Христина Мирчева

1999
Софи-Р София

Описание: Монографията включва най-важните процеси и явления в историята на света и на човешкия род през динамичния XX в. Разгледани са проблеми от политическата, икономическата и дипломатическата (международните отношения) история на света в периода от края на Първата световна война до края на века. Процесите са проследени както по държави и региони, така и на глобално ниво, като авторката ги обособява в отделни специфични периоди.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: световна история, XX век, политическа история, стопанска история, международни отношения
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 1948; СУ, ЦУБ, сигн. 940.5/М68; IIБн 150 464

 

 Record created 2014-02-22, last modified 2014-02-22


Fulltext:
Download fulltext
PNG