SUDGTL-BOOK-2014-087

Югоизточна Азия. Традиции и съвременност

Христина Мирчева

2001
Парадигма София

Описание: Монографията разработва проблемите на историята на страните от Югоизточна Азия в най-ново време, която по специфичен начин вплита традициите в системата на властване, както и моралните канони от древността с изискванията на технологичния XX век. Страните от региона са разгледани по отделно, както следва: Мианмар, Малайзия, Република Сингапур, Бруней, Тайланд, Република Индонезия, Филипините, Виетнам, Лаос и Камбоджа. С цел по-пълноценно разбиране на реалностите в Югоизточна Азия авторът прави преглед и на някои специфични явления, характерни за региона (специфичното азиатско мислене, азиатския национализъм), както и на някои определящи религии и доктрини, които имат или са имали влияние върху историческото развитие, политическите и обществените процеси и възприятия в разглежданите страни – ислямът, индуизмът, будизмът, християнството, конфуцианството.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Югоизточна Азия, история, традиции, най-нова история, политика
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 2622

 

 Record created 2014-02-22, last modified 2014-02-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG