SUDGTL-BOOK-2014-088

История на международните отношения в най-ново време. Книга първа

Христина Мирчева

2002
Софи-Р София

Описание: Монографията е посветена на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международни отношения от 1918 до 1960 г. Разгледани са международните отношения в условията на криза след Първата световна война, ролята на Обществото на народите и особеностите на Версайско-вашингтонската система в междувоенния период, разклащането на световния мир в навечерието на Втората световна война. Следва преглед на международните отношения в годините на войната и на дипломатическото и правно регулиране на следвоенните проблеми. Тази първа книга от цялостното изследване обхваща и началото на Студената война, първите регионални конфликти в Близкия изток и Азия и политиката на конфронтация и надпревара от 50-те години на XX век, обхващаща резултатите от Женевската конференция, Суецката криза, германския въпрос и др.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Световна история 1918-1960 г., международни отношения, междувоенен период, Втора световна война, Студена война
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 3637

 

 Record created 2014-02-22, last modified 2014-02-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG