SUDGTL-BOOK-2014-093

Между две интифади. Конфликтът в Близкия изток в най-ново време (1989-2004)

Христина Мирчева

2005
Софи-Р София

Описание: Монографията съсредоточава вниманието на изследователя върху развитието на един от най-продължителните регионални конфликти в света – конфликта в Близкия изток в последното десетилетие на XX и началото на XXI в. Времевите граници на изследването се разполагат между двете въстания на палестинците, т.нар. интифади, от 1989 г. до началото на есента на 2004 г., в които се разкриват новите процеси в конфликта и принципните промени в неговото съдържание. Авторът предлага кратка ретроспекция на историята на конфликта от 1947 г. до края на 80-те години на XX век, след което съсредоточава вниманието си върху специфичното развитие на конфликта в следващия период. Използван е нов изворов материал, множество документи от проведени преговори на най-високо равнище, на правителства и общности, речи на политически отговорни лица, коментари, резултати от социологически и журналистически проучвания, мемоари, политическа и журналистическа литература, издадена през последните години, На основата на фактите и документите авторът разкрива новото съдържание ма близкоизточния конфликт и причините за избухването на второто палестинско въстание, т.нар. интифада Ал Акса.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: Близък изток, арабско-израелски конфликт, палестинци, въстания, 1989-2004 г.
Бележки: Факултетна библиотека на ИФ, сигн. 6455

 

 Record created 2014-02-22, last modified 2014-02-22


Fulltext:
Download fulltext
JPG