SUDGTL-BOOK-2014-103

Културната политика на българската държава (1885-1908)

Мария Радева

2002
Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София

Описание: Монографията проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. Аргументирана е тезата за еволюционното развитие и постиженията на националното образование и на културните институции. Откроена е ролята на гражданското общество, културните и политическите елити с техните лидери в реализирането на идеи и практики, утвърждаващи България в европейското пространство.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История, Ново време, 1885, 1908, Балкани, България, Култура, Образование, Политика, Модернизация, Еволюция
Бележки: ФБ История, сигн. 5020

 

 Record created 2014-02-23, last modified 2014-02-23


Fulltext:
Download fulltext
JPG