SUDGTL-BOOK-2014-138

Информационни техноогии в образованието

Тодоров, Юри

2000
„Веда Словена” ЖГ София

Описание: Представени са основните информационни технологии, полезни при работата на настоящи и бъдещи учители, но и на специалисти от всички хуманитарни дисциплини. На базата на основните понятия в информатиката читателят ще бъде запонат с операционните системи, компютърната текстообработка, работата с електронни таблици и бази данни. Особено място се отделя на работата с интернет, мултимедията и глобалната комуникация. Отчитат се съвременните изсквания за приложение на информационните технологии в обучението.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България, Обучение
Бележки: ФБ История, сигн. 2470

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG