@article{Тодоров:19934,
   author    = "Тодоров, Юри",
   title    = "Аудиовизуални информационни
           технологии в образованието",
   year     = "2004",
}