SUDGTL-BOOK-2014-150

Средновековният български владетел: Титулатура и инсигнии

Георги Бакалов

1995
Анубис София

Описание: Монография
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: История ; Средновековие ; Балкани ; Византия ; България ; Владетел ; Титулатура ; Власт ; Цар ; Император
Бележки: Авторът на монографията се опитва да покаже особеностите и развитието на владетелската титулатура в България от възникването на държавата до края на средновековното й съществуване през 14 в. Встъпителната глава за римовизантийската титулатура цели да представи модела, който българската титулатурна традиция следва след християнизацията на страната в средата на 9 в. Използвани са множество разнообразни документи, като вниманието е насочено към по-типичните, отговарящи на изследването на основната тема. Защитава се становището, че титулатурата на средновековните владетели, в това число и българската, не бива да се разглежда като риорична реплика на държавно-политическите идеи на епохата, а като важен атрибут от статута и ранга на съответния владетел, което ще рече и на управляваната от него държава.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет, сиг. - 133

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
PNG