SUDGTL-ARTICLE-2014-154

Системи на локална власт в град Кърджали: Кърджали. От традицията към модерността

Тепавичаров, Веселин

1998
IMIR

Описание: Проучването изследва системата на властовите отношения в Кърджали от 50-те години до края на ХХ век. Разработката се опира на информация, събрана от 38 души през пролетта на 1995 г. В подкрепа на направените изводи се има предвид информацията от други райони със смесено население.
Език: bul Страници: 41-72
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България, Кърджали, Потестарна култура
Бележки: ФБ История, сигн. 1425

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG