SUDGTL-ARTICLE-2014-155

Поселищна традиционна структура на властта в селищата със смесено население: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, 1995

Тепавичаров, Веселин

1995
Фондация „Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия”

Описание: Изследвани са основните линии на съвместимост и несъвместимост между отделните групи в селищата със смесено население у нас от гледна точка на традиционната поселищна структура на властта. Изследването се разпростира върху традиционният пласт от потестарната култура на това население, като в края на текста е обърнато внимание на взаимодействието между традицията и опитите на държавата за вмешателство в поселищния потестарен механизъм.
Език: bul Страници: 286-296
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България
Бележки: ФБ История, сигн. 845

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG