SUDGTL-ARTICLE-2014-156

Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти: Държавността в историята. Доклади от научна конференция, проведена на 6-8 ноември 1998 г. в Гьолечица

Тепавичаров, Веселин

2001
София

Описание: Статията разглежда произхода на държавата като еволюция на управленческите системи от първобитен порядък, представена е обобщено проблематиката около произхода на държавата в етнологичната и антропологичната литература, споделени са някои мнения на автора в тази насока.
Език: bul Страници: 7-31
Ключови думи: История, етнология, държавност
Бележки: ФБ История, сигн. 2911 к

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG