000019953 001__ 19953
000019953 037__ $$aSUDGTL-ARTICLE-2014-159
000019953 041__ $$abul
000019953 100__ $$aТепавичаров, Веселин
000019953 245__ $$aФормиране на личните земеделски стопанства в България в планинските и полупланинските райони$$bГодишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, 1999, бр. 88
000019953 260__ $$c1999
000019953 260__ $$aСофия
000019953 260__ $$bУниверситетско изателство „Св. Климент Охридски”
000019953 300__ $$a211-249
000019953 520__ $$aВ това изследване авторът разглежда поземления аспект при формирането на лични земеделски стопанства в планинските и полупланинските региони на България, тяхната снабденост с постройки и инвентарът им, отглежданите животни и растения и други проблеми, свързани с колективизацията на земите в България през 50-те години на ХХ  век. и със социалните взаимоотношения в споменатите региони, особено при разпраделянето на земя за лично ползване. Основна теза на автора е, че личните земеделски стопанства в тези региони са основен фактор за съхранението на традиционното земеделие и скотовъдство по тези земи.
000019953 596__ $$aФБ История, сигн. Сп 16
000019953 6531_ $$aИстория, Съвремие, Балкани, България
000019953 8560_ $$fhristo.berov@gmail.com
000019953 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19953/files/SUDGTL-ARTICLE-2014-159.png
000019953 909C0 $$Y1999
000019953 980__ $$aASHF