SUDGTL-ARTICLE-2014-159

Формиране на личните земеделски стопанства в България в планинските и полупланинските райони: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, 1999, бр. 88

Тепавичаров, Веселин

1999
Университетско изателство „Св. Климент Охридски” София

Описание: В това изследване авторът разглежда поземления аспект при формирането на лични земеделски стопанства в планинските и полупланинските региони на България, тяхната снабденост с постройки и инвентарът им, отглежданите животни и растения и други проблеми, свързани с колективизацията на земите в България през 50-те години на ХХ век. и със социалните взаимоотношения в споменатите региони, особено при разпраделянето на земя за лично ползване. Основна теза на автора е, че личните земеделски стопанства в тези региони са основен фактор за съхранението на традиционното земеделие и скотовъдство по тези земи.
Език: bul Страници: 211-249
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България
Бележки: ФБ История, сигн. Сп 16

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
PNG