000019955 001__ 19955
000019955 037__ $$aSUDGTL-ARTICLE-2014-161
000019955 041__ $$abul
000019955 100__ $$aТепавичаров, Веселин
000019955 245__ $$aПолитическото общество на албанците от република Македония (проблеми на формирането)$$bИстория, 2003, бр. 1-2
000019955 260__ $$c2003
000019955 260__ $$bМадара принт
000019955 300__ $$a64-75
000019955 520__ $$aРазгледан е генезисът на албанското политическо общество, като е застъпено твърдението, че то се изгражда след отделянето на Македония от Югославия. Проблемите на албанската общност са разгледани от 90-те години на ХХ век до 2002 г., като е застъпен социалният им аспект в две посоки – проблеми на албанските македонци в македонското общество и вътре в самата им общност.
000019955 596__ $$aФБ История, сигн. Сп 355
000019955 6531_ $$aИстория, Съвремие, Балкани, Македония, Албанци, Македонски албанци, 1991, 2002
000019955 8560_ $$fhristo.berov@gmail.com
000019955 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19955/files/SUDGTL-ARTICLE-2014-161.jpg
000019955 909C0 $$Y2003
000019955 980__ $$aASHF