SUDGTL-ARTICLE-2014-162

Етнологични проекции върху проблема за етническото съзнание на помаците в Западните Родопи: Известия на исторически музей Кюстендил, 2002, бр. 6

Тепавичаров, Веселин

2002

Описание: Докладът разглежда проблема за денационализрането на помаците в Западните Родопи, като този процес е разгледан като последователна политика на българската държава от 1912 г. натам. Авторът застъпва тезата, че българската политика към тази общност оставя дълготрайна негативна следа и те търсят нов покровител, който може да гарантира основните права на членовете им. Това е и причината при тях религиозният елемент да играе толкова силна роля в политическо отношение – те търсят покровителство от мюсюлманските държави. Проблемът е разгледан не като вътрешен процес, а като следствие от българската политика.
Език: bul Страници: 101-105
Ключови думи: История, Съвремие, Балкани, България, Родопи, Помаци
Бележки: ФБ Археология

 

 Record created 2014-03-03, last modified 2014-03-03


Fulltext:
Download fulltext
JPG