000019991 001__ 19991
000019991 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-197
000019991 041__ $$abul
000019991 100__ $$aЙордан Илиев
000019991 245__ $$aДокторантски и постдокторантски четения 2012
000019991 260__ $$c2014
000019991 260__ $$aСофия
000019991 260__ $$bИФ-94
000019991 300__ $$a202
000019991 500__ $$aСборника съдържа статии и съобщения на докторанти към Исторически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", изнесени на специализиран докторнатски семинар през 2012 г.:"Предговор - с. 6; Йордан Илиев, Антични извори за пророческите способности на Орфей - с. 7; Антоан Тонев, Етническо самосъзнание и идентичност в Кралството на вандалите и аланите - с. 23; Десислава Владимирова, Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера - с. 46; Георги Канев, Показалецът „Евангелия различни за всяка потреба” в българските ръкописни евангелия през XI – XVI в. като градиво за източноправославното монашеско битие - с. 53; Цветан Радулов, Пътеписите като извор за османската хигиена (XVI – XVIII век) - с. 65; Албена Миланова, Между Марс и Меркурий: политически и културни аспекти на англо–холандските отношения в средата на ХVІІ в. - с. 81; Антоанета Петкова, Кариерата на двама французи военни съветници в Османската империя през ХVІІІ в. Граф Боневал и барон дьо Тот - с. 97; Цветелина Харалампиева, Немските колонии в Кавказ и значението им за руската колонизация на региона (І половина на ХІХ в.) - с. 112; Бисер Нушев, Варианти на руския национализъм – Съюз на руския народ и Общоруски национален съюз - с. 122; Крум Златков, Първата индокитайска война (1946 - 1950 г.) и началото на българо–виетнамските взаимоотношения - с. 135; Петър Калпакчиев, Възникване и идеология на БЗНС в социалистическата историография - с. 148; Христина Михайлова, Протестният заряд на полската общественост в рамките на Източния блок - с. 157; Мила Бегова, Ицхак Рабин и Ясер Арафат за бъдещето на израело–палестинския конфликт. Сравнителен контент анализ на речи (1993–1995) - с. 176; Галина Георгиева, Национализмът – теории и принципи - с. 192; Стойчо Михов, Перцепции и стереотипи – или как гледаме на себе си и другите в случаите на миграция - с. 196."
000019991 520__ $$aФайлът съдържа сборник с докторантски статии и съобщения. Размер на файла: 3,10 МБ. Формат на файла - PDF.
000019991 6531_ $$aИстория
000019991 6531_ $$aАнтропология
000019991 6531_ $$aАнтичност
000019991 6531_ $$aСредновековие
000019991 6531_ $$aБългария
000019991 6531_ $$aдокторанти 
000019991 700__ $$aАнтоан Тонев
000019991 700__ $$aДесислава Владимирова
000019991 700__ $$aГеорги Канев
000019991 700__ $$aЦветан Радулов
000019991 700__ $$aАлбена Миланова
000019991 700__ $$aАнтоанета Петкова
000019991 700__ $$aЦветелина Харалампиева
000019991 700__ $$aБисер Нушев
000019991 700__ $$aКрум Златков
000019991 700__ $$aПетър Калпакчиев
000019991 700__ $$aХристина Михайлова
000019991 700__ $$aМила Бегова
000019991 700__ $$aГалина Георгиева
000019991 700__ $$aСтойчо Михов
000019991 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000019991 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/19991/files/SUDGTL-BOOK-2014-197.pdf
000019991 909C0 $$Y2014
000019991 980__ $$aBOOKA44