SUDGTL-BOOK-2014-271

Думи и дела: Финансови и економически студии

Иван Евстратиев Гешов

1899
Печатница на Ив. Г. Говедаровъ и С-iе София

Описание: Файлът съдържа финансови и икономически студии на Иван Евстратиев Гешов „Думи и дела”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,93 МВ.
Език: bul Страници: XXXI, 241
Ключови думи: История ; България ; ХІХ в. ; ХХ в. ; Нова българска история ; Иван Евстратиев Гешов ; българи ; икономика ; финанси ; банка ; каса ; задруга ; дружество ; градинарство ; имоти ; производство ; земеделие ; данъци ; бюджет ; реч ; комисия ; население ; село ; семейство ; Източна Румелия ; Пловдив
Бележки: Съдържание: Предговоръ, стр. І; Источно-Румелийски Финанси, стр. 1; Устройство на Швейцарските и на Гръцката Народна Банки, стр. 16; Пощенската Спестовна Касса, стр. 41; Чиновнишкий Пролетариатъ, стр. 48; Задругата въ Западна България, стр. 66; Нашите Градинарски Дружества, стр. 94; Задружното Владение и Работение въ България, стр. 116; Земледелческите Имоти и Производителность на България, стр. 127; Постановленията на Пловдивский Земледелческо Промишленний Съборъ, стр. 138; Богатството на България, стр. 164; Данъчний Товаръ на България, стр. 179; Наший Расходенъ Бюджетъ, стр. 184; Речъ при отваряние заседанията на Данъчната Коммиссия, стр. 199; Речъ при отваряние заседанията на Коммиссията за обсъждание мерки по подобрение положението на селското население, стр. 203; Законопроектъ за семейните недвижими имоти, стр. 213; Мотиви за Законопроекта за семейните недвижими имоти, стр. 219; Нашите Данъци, стр. 225; Данъците и Бюджетътъ, стр. 229.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. Бн20064

 

 Record created 2014-05-25, last modified 2014-05-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF