SUDGTL-BOOK-2014-273

Международенъ търговско-индустриаленъ алманахъ на Царство България


1909
Придворна печатница София

Описание: Файлът съдържа „Международен търговско-индустриален алманах на Царство България” от 1909 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла - 114 МВ.
Език: bul Страници: 262; 968; 272; 643; LVI
Ключови думи: История ; България ; ХІХ в. ; ХХ в. ; Нова българска история ; География ; Съвременна история на Балканите ; Европа ; Русия ; Балкани ; население ; общество ; българи ; администрация ; пътища ; съобщения ; пощи ; телеграфи ; телефони ; ж.п. линии ; образование ; пристанища ; град ; село ; селище ; климат ; банка ; кредитни учреждения ; финанси ; мерки ; земеделие ; гора ; икономика ; стопанство ; закони ; законодателство ; право ; митници ; търговия ; библиография ; справочник ; Конституция ; Берлински договор
Бележки: Изданието е на български и френски език. Поместени са таблици и реклами. Съдържание: Вместо предговоръ; Отделъ първи: Модерна България, стр. 3; Кредитни учреждения и спестявания, стр. 170; Отделъ втори: Гражданско, търговско економическо и финансово законодателство, стр. 4; Обща и конвенционална митническа тарифа на България, стр. 808; Отделъ трети: Вносна и износна търговия на България, стр. 4; Отделъ четвърти: Адресна книга, стр. 3; Приложение, стр. І.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. СпІІ832

 

 Record created 2014-05-26, last modified 2014-05-27


Fulltext:
Download fulltext
PDF