SUDGTL-BOOK-2014-297

Двадесет година уставне политике у Србији: 1883-1903: Историјско-мемоарске записке к томе времену и к постању и практиковању устава од 1888 и 1901 (Издање потпомогнуто из књижевног фонда Илије Мил. Коларца)

Стоjан Новаковић

1912
Издање Књижарнице С. Б. Цвијановића Београд

Описание: Файлът съдържа книгата „Двадесет година уставне политике у Србији: 1883-1903” от Стоjан Новаковић. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,99 МВ.
Език: srb Страници: 336
Ключови думи: История ; Съвременна история на Балканите ; Балкани ; Сърбия ; ХІХ в. ; ХХ в. ; право ; закони ; законодателство ; правителство ; политика ; държава ; устав ; кралство ; крал ; сенат ; Народна скупщина ; министър ; съдебна система ; войска ; финанси
Бележки: Съдържание: Приступ, стр. 1; Раздел І, стр. 14; Раздел ІІ, стр. 59; Раздел ІІІ, стр. 82; Раздел ІV, стр. 107; Раздел V, стр. 131; Раздел VІ, стр. 150; Раздел VІІ, стр. 177; Раздел VІІІ, стр. 198; Раздел ІХ, стр. 238; Две три речи на завршетку, стр. 243; Прилози: А. Предлог устава од 1869 и устав од 6 априла 1901 упоредо; Б. Нацрт устава за Краљевину Србију владе М. С. Пироћанца, од 1883, стр. 247; Преглед, стр. 333.
Бележки: -

 

 Record created 2014-06-11, last modified 2014-06-12


Fulltext:
Download fulltext
PDF