SUDGTL-BOOK-2014-303

Изложение на положението на Разградский Окръгъ, представено на Окръжний Съветъ по време на редовната му сессия презъ 1890 година отъ Разградский Окр. Управитель Х. Ангеловъ

Х. Ангелов

1890
Скоро Печатница на Симеонъ Икономовъ Разград

Описание: Файлът съдържа „Изложение на положението на Разградски окръг, представено на Окръжния съвет по време на редовната му сесия през 1890 г. от разградския окръжен управител Х. Ангелов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,25 МВ.
Език: bul Страници: 36
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Разград ; ХІХ в. ; 1890 г. ; българи ; население ; администрация ; окръг ; окръжие ; демография ; изложение ; град ; село ; селище ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; търговия ; занаяти ; данъци ; затвори ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; гори ; земеделски каси
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Административно разделение на окръжието, стр. 3; ІІ. Народонаселение, стр. 8; ІІІ. Изселвание, стр. 10; ІV. Раждания, женитби и умирания, стр. 11; V. Работна земя и произведения, стр. 12; VІ. Ливади, мери, гори, стр. 13; VІІ. Поминъкъ, търговия, занаяти, стр. 17; VІІІ. Даждия, недобори, пътна повинность и земледелчески касси, стр. 21; ІХ. Затвори и происшествия, стр. 23; Х. Санитарно състояние на Разградский окръгъ, стр. 27; ХІ. Учебно състояние, стр. 31.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2456

 

 Record created 2014-06-14, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF