SUDGTL-BOOK-2014-304

Изложение за състоянието на Разградский Окръгъ презъ 1893-1894 год.: Представено на Разградский Окръженъ Съветъ, при откриванието редовната му септемврийска сессия презъ 1894 год. отъ Разградский Окр. Управитель Ж. Попповъ

Ж. Попов

1894
Печатница на Симеонъ Икономовъ Разград

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Разградски окръг през 1893-1894 г., представено на Разградския окръжен съвет, при откриване на редовната му септемврийска сесия през 1894 г. от разградския окръжен управител Ж. Попов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 3,80 МВ.
Език: bul Страници: 59
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Разград ; ХІХ в. ; 1893 г. ; 1894 г. ; българи ; население ; администрация ; окръг ; окръжие ; демография ; изложение ; град ; село ; селище ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; търговия ; занаяти ; данъци ; затвори ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; гори ; лесовъдство ; земеделски каси ; съобщения ; статистика ; военни
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Пространство, повърхность и народонаселение на окръгътъ, стр. 3; ІІ. Административното деление на окръгътъ, стр. 4; ІІІ. Поминъкъ, стр. 5; ІV. Правителственните даждия и връхнините имъ, стр. 25; V. Съобщения, стр. 27; VІ. Санитарно състояние на Разградский окръгъ, стр. 31; VІІ. Учебното дело, стр. 38; VІІІ. Военний наборъ, стр. 50; ІХ. Общественна безопасность, стр. 53; Предложения за разгледвание и решавание, стр. 55.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2456

 

 Record created 2014-06-14, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF