SUDGTL-BOOK-2014-305

Изложение за състоянието на Разградский Окръгъ презъ 1894-1895 год.: Представено на Разградский Окръженъ Съветъ, при откриванието редовната му Септемврийска сессия презъ 1895 година отъ Разградский Окр. Управитель П. Пеевъ

П. Пеев

1895
Печатница Ст. Цв. Килифарски С-iе Разград

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Разградски окръг през 1894-1895 г., представено на Разградския окръжен съвет, при откриване на редовната му септемврийска сесия през 1895 г. от разградския окръжен управител П. Пеев”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 4,24 МВ.
Език: bul Страници: 79
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Разград ; ХІХ в. ; 1894 г. ; 1895 г. ; българи ; окръг ; окръжие ; изложение ; град ; село ; селище ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; данъци ; затвори ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; земеделски каси ; протоколи ; счетоводство ; реч ; пътища ; гори
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: Реч, стр. І; Поминъкъ, стр. 6; Шоссета, стр. 13; Гори, стр. 16; Данъкъ, стр. 19; Градобитнина, стр. 20; Просвещение, стр. 21; Земледелчески Касси, стр. 31; Деловодство и счетоводство въ селско Общ. Управления, стр. 33; Санитарно състояние на Разградский окръгъ, стр. 34; Скотовъдство, стр. 50; Извлечения отъ Протоколите на Разградский Окр. Училищенъ Съветъ презъ 1895 год., стр. 68.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2456

 

 Record created 2014-06-14, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF