000020107 001__ 20107
000020107 037__ $$aSUDGTL-BOOK-2014-313
000020107 041__ $$abul
000020107 245__ $$aОтчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата  1927/1928 година$$bОтъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год.
000020107 260__ $$c1930
000020107 260__ $$aСофия
000020107 260__ $$bПечатница „Ив. К. Божиновъ” 
000020107 300__ $$a133
000020107 500__ $$aГоляма част от съдържанието е под формата на таблици. Съдържание: Главенъ отчетъ на Петричката Окр. Постоянна Комисия за финансовата  1927/1928 година. Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год., стр. 3; Кратъкъ отчетъ на Петричката Окр. Постоянна Комисия за време отъ 1. ІV. 1928 г. до 31. ХІІ. 1928 год. вкл. по бюджета за фин. 1928/1929 година, стр. 61; Контрола на общините, стр. 110; Телефонна мрежа, стр. 13; Стопански отделъ, стр. 115; Автомобилни съобщения Симитли – Неврокопъ, стр. 128; Раздадена помощь на гладуващите въ Огражденъ и Горно Джумайско, стр. 132.
000020107 520__ $$aФайлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата  1927/1928 година”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 6,86 МВ.
000020107 596__ $$aБиблиотека на ИФ, сиг. Б 2450
000020107 6531_ $$aИстория 
000020107 6531_ $$aБългария
000020107 6531_ $$aНова българска история
000020107 6531_ $$a1927 г.
000020107 6531_ $$a1928 г.
000020107 6531_ $$a1929 г.
000020107 6531_ $$aХХ в.
000020107 6531_ $$aПетрич
000020107 6531_ $$aбългари
000020107 6531_ $$aоколия
000020107 6531_ $$aприходи 
000020107 6531_ $$aразходи
000020107 6531_ $$aикономика
000020107 6531_ $$aстопанство
000020107 6531_ $$aфинанси
000020107 6531_ $$aотчет
000020107 6531_ $$aбюджет
000020107 6531_ $$aобщина
000020107 6531_ $$aтелефони
000020107 6531_ $$aсъобщения
000020107 6531_ $$aземеделие
000020107 6531_ $$aскотовъдство
000020107 6531_ $$aавтомобилни съобщения
000020107 6531_ $$aблаготворителност
000020107 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000020107 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/20107/files/SUDGTL-BOOK-2014-313.pdf
000020107 909C0 $$Y1930
000020107 980__ $$aBOOKB44