000004073 001__ 4073
000004073 037__ $$aSUDGTL-CARIC-2010-347
000004073 041__ $$abul
000004073 100__ $$aАлександър Божинов
000004073 245__ $$aТриполитанската есен
000004073 260__ $$c1911
000004073 260__ $$aСОфия
000004073 260__ $$bСмях
000004073 300__ $$a1
000004073 500__ $$aКарикатура, иронизираща съдбата на Османската империя по време на Итало-османската война 1911-1912 г. за Триполитания и Киренайка. В карикатурата е включен следният текст: "Италия друса от Триполи дървото, Мехмед V събира в Цариград контрибуцията". 
000004073 520__ $$aКарикатура, иронизираща Османската империя.Публикувана в "Смях", 2 ноември 1911, бр. 18, с. 1. Размери на файла 2355х2729, 1.9 МВ.
000004073 6531_ $$aполитическа карикатура
000004073 6531_ $$aСмях
000004073 6531_ $$aАлександър Божинов
000004073 6531_ $$aБългария, 1878-1944
000004073 6531_ $$aвладетели
000004073 6531_ $$aосмански султани
000004073 6531_ $$aМехмед V
000004073 6531_ $$aобразът на владетеля
000004073 6531_ $$aобразът на балканския съсед
000004073 6531_ $$aОсманска империя
000004073 6531_ $$aТурция
000004073 6531_ $$aИталия
000004073 6531_ $$aЛибия
000004073 6531_ $$aТриполитания
000004073 6531_ $$aКиренайка
000004073 6531_ $$aИтало-османска война
000004073 6531_ $$aТриполитанска война
000004073 6531_ $$aнова история
000004073 6531_ $$aХХ век
000004073 6531_ $$a1910-1920
000004073 8560_ $$fdjmitazo@yahoo.com
000004073 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/4073/files/SUDGTL-CARIC-2010-347.jpg
000004073 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/4073/files/icon-SUDGTL-CARIC-2010-347.gif$$xicon
000004073 909C0 $$Y1911
000004073 980__ $$aCARIC