@article{Анастасов:536,
   author    = "Георги Анастасов",
   title    = "Без заглавие",
   year     = "1978",
   note     = "Политико-социална карикатура,
           иронизираща изпълнението на
           плана и хрумванията на
           началниците как да се направи
           това. Атакуването на абсурдните
           идеи дребните и средни началници
           и проблемите с плана е чест
           похват в българските карикатури
           по времето на социализма. В
           карикатурата е включен следният
           текст: "Така с един овчар може да
           се изпълни планът с
           месодобива...". ",
}