SUDGTL-CARIC-2010-295

В Белград е пристигнала японска социалдемократическа делегация
Автор: Стоян Венев
Издание на ЦК на БКП
София
1952

Език: eng Страници: mult. p Ключови думи: политическа карикатура ; Стършел ; Стоян Венев ; България, 1944-1989 ; социализъм ; комунизъм ; лидери ; пропаганда ; Йосип Броз Тито (1892-1980) ; ФНРЮ ; Югославия ; Япония ; социалдемокрация ; Тито-Сталин конфликт ; Студена война ; съвременна история ; 1950-1960 ; ХХ век ; образът на Балканския съсед
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Политическа карикатура "В Белград е пристигнала японска социалдемократическа делегация", иронизираща титовия режим и японския милитаризъм. Публикувана е във вестник "Стършел", 16 май 1952 г., с. 4. Размери на файла 1095х961, 936 МВ.

Note: Политическа карикатура "В Белград е пристигнала японска социалдемократическа делегация", иронизираща титовия режим и японския милитаризъм. Окарикатуряването на делегациите, посещаващи по онова време Белград и външната политика на Тито, са сред популярните сюжети, разработвани от художниците в тогавашната преса. В карикатурата е включен следният текст: "- Поднасяме ви този наш традиционен дар, като се надяваме, че ще го приемете с радост...".
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2010-08-27, last modified 2010-08-27


Fulltext:
Download fulltext
JPG