SUDGTL-CARIC-2010-323

Без заглавие
Автор: Неизвестен
Неизвестно.
Б.м.и.
Б.г.

Език: eng Страници: mult. p Ключови думи: политическа карикатура ; Македония ; СФРЮ ; Югославия ; Белград ; Гърция ; Атина ; Албания ; България, 1944-1989 ; София ; СССР ; Москва ; социализъм ; комунизъм ; лидери ; пропаганда ; македонски въпрос ; македонизъм ; национализъм ; нация ; образът на Балканския съсед ; Тодор Живков (1911-1998) ; съвременна история ; 1970-1980 ; ХХ век
Ресурси© SUDigital

Абстракт
Македонска политическа карикатура, отпечатана вероятно в края на 70-те. Размери на файла 1700х2192, 980 МВ.

Note: Политическа карикатура вероятно от края на 70-те, изразяваща позициите на македонския национализъм, наричан също така мекедонизъм срещу съседите на Македония, вкл. срещу Югославия, в която по онова време Социалистическа република Македония съществува като федерална единица. Най-отрицателно са изобразени България и нейният тогавашен политически лидер Тодор Живков.
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2010-09-11, last modified 2010-09-11


Fulltext:
Download fulltext
JPG