SUDGTL-BGCW-2010-300

Стенограма от среща на Д. Станишев с ръководителя на Демократичния фронт за освобождение на Палестина Найеф Хауатме


1984

Описание: На срещата от 23 януари 1984 г. Димитър Станишеф, секретар на ЦК на БКП, представя позицията на България по отношение на подпомогнатото от Сирия и Либия разцепление на „Фатах”, постоянните съюзници на Сирия/Либия и техните планове за отнемане статута на единствен защитник на палестинската идея от ООП. Говори се за сирийските планове по отношение разпределението на палестинските територии, за борбата за намаляване броя на арабските държави чрез създаване на конфедерация под контрола на Сирия, за вътрешните опити за разцепление в ООП, за възприемането на ООП като пречка в националноосвободителното движение от арабските страни. На свой ред Найеф Хуатме, генерален секретар на Демократичния Фронт за освобождение на Палестина, дава разяснения за междусъседските отношения в арабските страни, за ситуацията около посещението на Ясер Арафат в Египет и осъждането му в редиците на „Фатах”…
Език: bul Страници: 21
Ключови думи: Палестина ; Египет ; България ; Сирия ; Израел ; Либия ; Ливан ; Демократичен фронт за освобождаване на Палестина ; Народен фронт за освобождаване на Палестина ; Фронт за освобождение на Палестина ; Организация за освобождение на Палестина ; Фатах ; Хафез Асад ; Крал Хюсеин ; Ясер Арафат ; Жорж Хабаш ; Фарук Кадуми ; Абу Аяд ; Али Насър Мохамед ; Димитър Станишеф ; Найеф Хауатме ; Близък изток ; палестински въпрос ; план Рейгън ; ООП
Бележки: ЦДА, ф. 1-Б, оп. 60, а.е. 327, л. 1-38

 

 Record created 2010-09-27, last modified 2010-10-06


Fulltext:
Download fulltext
PDF