SUDGTL-BGCW-2010-307

Решение № 628 на Политбюро на ЦК на БКП относно предложение на външния министър П. Младенов за развитие на отношенията на НР България с Израел


1987

Описание: С решението от 13 август 1987 г. се одобряват частични политически, икономически и културни постъпки за развитие на отношенията между двете страни чрез преоценка на досегашната линия на „карантина” към израелските управляващи страни.
Език: bul Страници: 8
Ключови думи: България ; Израел ; Близък изток ; комунизъм ; изолация
Бележки: ЦДА, ф. 1-Б, оп.68, а.е. 3160, л.1-13

 

 Record created 2010-09-27, last modified 2010-10-06


Fulltext:
Download fulltext
PDF