SUDGTL-BGCW-2010-308

Решение № 742 на Политбюро на ЦК на БКП относно посещението на сирийския президент Хафез Асад в България


1987

Описание: Документът от 26 октомври 1987 г. включва доклад от Петър Младенов по повод посещението на Асад в България като следствие на визита на Тодор Живков в Сирия от 20 до 23 октомври същата година. Документът предава сирийската позиция по отношение на проблема за мира и войната, положението в Персийския залив около ирано-иракския конфликт, съветското предложение за свикване на Международна конференция по Близкия изток, ООП и Арафат, изгледите за политическа реформа в Ливан, Арабската среща на високо равнище и др. Приложен е разбор на новите форми на двустранно сътрудничество в политическата област (съвместно комюнике, Протокол за сътрудничество между Министерствата на външните работи); в икономическата област; в културата, науката и образованието (Спогодба за взаимно признаване на дипломите, университетските степени и звания, Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието) и др.
Език: bul Страници: 15
Ключови думи: Сирия ; България ; Близък изток ; Ливан ; Хафез Асад ; ирано-иракска война ; двустранно сътрудничество ; Международна конференция по Близкия изток ; Арабска среща на високо равнище ; Организация за освобождение на Палестина
Бележки: ЦДА, ф. 1-Б, оп. 68 а.е. 3274, л. 1-18

 

 Record created 2010-09-27, last modified 2010-10-06


Fulltext:
Download fulltext
PDF