Articles and Studies

Articles and Studies 640 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
11. Проблеми на хронологизацията на българския преход към Новото време (етнологични проекции): История и митове, 1999 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-153]
В статията си авторът анализира проблемът за използването на термина „Ново време” в българските исторически съчинения и трудностите и объркването, които това създава. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
12. Фактори за византийската културна доминация на Балканите: Във: Международна конференция „Византийското културно наследство и Балканите“. Сборник доклади. (Съст. Иван Джамбов) / Георги Бакалов [SUDGTL-ARTICLE-2014-148]
Статия
Fulltext: Download fulltextJPG
13. Информатика и история: Архивен преглед, 2000, кн. 3-4 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-147]
Изследвани са приложенията на информатиката в историята, новите технологии и техните принципи на работа и предимства..
Fulltext: Download fulltextJPG
14. Студийски манастир: Във: Кирило-Методиевска енциклопедия. Том ІІІ / Георги Бакалов [SUDGTL-ARTICLE-2014-146]
Статия
Fulltext: Download fulltextJPG
15. Електронни документи и архиви: История, 2005, кн. 1 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-145]
Статията е посветена на трудностите при работа с хартиени документи, ролята на електронните документи, техните предимства – технологични, организационни и др., структурата на електронния докумнет. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
16. Славянската писменост и европейската култура през Средновековието. : Във: История, № 3-4 / Георги Бакалов [SUDGTL-ARTICLE-2014-144]
Статия
Fulltext: Download fulltextJPG
17. Историята в информационното общество: Историческо бъдеще, 2002, кн. 1-2 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-143]
Авторът изследва приложенията на информатиката в историята, разглеждат се въпросите за информацията и дигиталния капитализъм, светът на знанията и новите форми на комуникация и обучение..
Fulltext: Download fulltextJPG
18. Още за идейния контекст в името на „Св. София“: Във: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. Аксиния Джурова (Съставители: Вася Велинова, Румен Бояджиев, Албена Миланова) / Георги Бакалов [SUDGTL-ARTICLE-2014-142]
Статия
Fulltext: Download fulltextJPG
19. Нови методи в историческата наука и образование: История, 1995, кн. 6 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-141]
Статията се занимава с навлизането на новите техноогии в историческата наука и образование. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
20. Охридската архиепископия в политическите взаимоотношения на балканските държави през ХІІІ век: Във: Общото и специфичното в балканските култури до края на ХІХ век. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Георги Бакалов [SUDGTL-ARTICLE-2014-137]
Статия
Fulltext: Download fulltextJPG

Articles and Studies : 640 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.