Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1. Зараждането на политическата етнология/антропология: Историческо бъдеще, 1999, бр. 1-2 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-163]
Статията изследва възникването и развитието на политическата етнология/антропология, предмета й и основните й проблеми и представители, зараждането на нейната терминология и др..
Fulltext: Download fulltextJPG
2. Етнологични проекции върху проблема за етническото съзнание на помаците в Западните Родопи: Известия на исторически музей Кюстендил, 2002, бр. 6 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-162]
Докладът разглежда проблема за денационализрането на помаците в Западните Родопи, като този процес е разгледан като последователна политика на българската държава от 1912 г. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
3. Политическото общество на албанците от република Македония (проблеми на формирането): История, 2003, бр. 1-2 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-161]
Разгледан е генезисът на албанското политическо общество, като е застъпено твърдението, че то се изгражда след отделянето на Македония от Югославия. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
4. Политическата етнология/антропология през 50-те и 60-те години на ХХ век: Минало, 2000, бр. 4 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-160]
Статията изследва възникването и развитието на политическата етнология/антропология, предмета й и основните й проблеми и представители..
Fulltext: Download fulltextJPG
5. Формиране на личните земеделски стопанства в България в планинските и полупланинските райони: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, 1999, бр. 88 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-159]
В това изследване авторът разглежда поземления аспект при формирането на лични земеделски стопанства в планинските и полупланинските региони на България, тяхната снабденост с постройки и инвентарът им, отглежданите животни и растения и други проблеми, свързани с колективизацията на земите в България през 50-те години на ХХ век. [...]
Fulltext: Download fulltextPNG
6. Възраст и власт в родово-племенните общества: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-158]
Разгледано е социалното структуриране и отношение към властта в родово-племенните общества на базата на различни фактори, един от които е възрастта на индивида, възрастовите прерогативи на възрастните в тези общества и други..
Fulltext: Download fulltextJPG
7. Андрей Ляпчев (1866-1933): Български държавници и политици 1918-1947, 2000 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-157]
Изследването е посветено на биографията и политическият път на Андрей Ляпчев. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
8. Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти: Държавността в историята. Доклади от научна конференция, проведена на 6-8 ноември 1998 г. в Гьолечица / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-156]
Статията разглежда произхода на държавата като еволюция на управленческите системи от първобитен порядък, представена е обобщено проблематиката около произхода на държавата в етнологичната и антропологичната литература, споделени са някои мнения на автора в тази насока..
Fulltext: Download fulltextJPG
9. Поселищна традиционна структура на властта в селищата със смесено население: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, 1995 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-155]
Изследвани са основните линии на съвместимост и несъвместимост между отделните групи в селищата със смесено население у нас от гледна точка на традиционната поселищна структура на властта. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
10. Системи на локална власт в град Кърджали: Кърджали. От традицията към модерността / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-154]
Проучването изследва системата на властовите отношения в Кърджали от 50-те години до края на ХХ век. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.