Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
1. Формиране на личните земеделски стопанства в България в планинските и полупланинските райони: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, 1999, бр. 88 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-159]
В това изследване авторът разглежда поземления аспект при формирането на лични земеделски стопанства в планинските и полупланинските региони на България, тяхната снабденост с постройки и инвентарът им, отглежданите животни и растения и други проблеми, свързани с колективизацията на земите в България през 50-те години на ХХ век. [...]
Fulltext: Download fulltextPNG
2. Поселищна традиционна структура на властта в селищата със смесено население: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, 1995 / Тепавичаров, Веселин [SUDGTL-ARTICLE-2014-155]
Изследвани са основните линии на съвместимост и несъвместимост между отделните групи в селищата със смесено население у нас от гледна точка на традиционната поселищна структура на властта. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
3. Информатика и история: Архивен преглед, 2000, кн. 3-4 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-147]
Изследвани са приложенията на информатиката в историята, новите технологии и техните принципи на работа и предимства..
Fulltext: Download fulltextJPG
4. Електронни документи и архиви: История, 2005, кн. 1 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-145]
Статията е посветена на трудностите при работа с хартиени документи, ролята на електронните документи, техните предимства – технологични, организационни и др., структурата на електронния докумнет. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
5. Историята в информационното общество: Историческо бъдеще, 2002, кн. 1-2 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-143]
Авторът изследва приложенията на информатиката в историята, разглеждат се въпросите за информацията и дигиталния капитализъм, светът на знанията и новите форми на комуникация и обучение..
Fulltext: Download fulltextJPG
6. Аудиовизуални информационни технологии в образованието / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-140]
Книгата е ориентирана към читатели, студенти и преподаватели, които искат да са в течение с новите тенденции в областта на аудиовизуалното онагледяване и информационните технологии в приложение към училищното преподаване..
Fulltext: Download fulltextJPG
7. Количествени методи в историята и нейната дидактика / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-139]
Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
8. Клиометрия / Тодоров, Юри [SUDGTL-BOOK-2014-136]
Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. [...]
Fulltext: Download fulltextJPG
9. Емпирично изследване на историческото съзнание на съвременните поколения в България, 1993 г.: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, 1999, бр. 87 / Тодоров, Юри [SUDGTL-ARTICLE-2014-135]
Студията обобщава резултатите от анкетно проучване на историческото съзнание, осъществено в София, Хасково, Стара Загора и Варна [...]
Fulltext: Download fulltextPNG

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.