Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"


Търсенето на Стайнов, Петко в индекса автор не съвпадна с нито един запис. Най-близките до него попадения в коя да е колекция са:
16   Ст. Стефанов
1   Ст. Ц. Даскалов
1   Ст. Шиваров
1   Ставри Калинов
3   Стайко Трифонов
-   Стайнов, Петко
1   Стайнов, Петко (отговорен редактор)
1   Станислав Боянов
1   Стефан Захариев (прев.)
18   Стефка Ангелова