SUDGTL-BGCWKGB-2010-460

Писмо от С. И. Филатов до Р. Христозов, 2 октомври 1950 г.

Филатов

1950

Описание: Съобщава за условията и процедурата по обезпечаване и снабдяване на две групи съветски офицери – съветници при МВР на НРБ.
Език: rus Страници: 2
Ключови думи: съветски офицери – съветници в МВР ; Филатов ; Христозов ; Червенков ; България ; СССР ; ДС и КГБ ; КГБ ; МВР
Бележки: ф. МВР, п.ф. 1, on. 5, а.е. 92, л. 12 -13

 

 Record created 2010-12-04, last modified 2010-12-04


Fulltext:
Download fulltext
PDF