000018568 001__ 18568
000018568 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-010
000018568 041__ $$aeng
000018568 245__ $$aСтари църковни свещници, Пирот$$b(снимка 2 от 2)
000018568 260__ $$c1994-1995
000018568 300__ $$amult. p
000018568 500__ $$aNegative4-24-01 (№1/9268)
000018568 520__ $$aБлизък план на надпис върху свещник, датиран 1871 г. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.34 MB. 
000018568 6531_ $$aПирот
000018568 6531_ $$aнадписи върху църковни свещници
000018568 6531_ $$aцърква
000018568 6531_ $$aсвещници
000018568 6531_ $$aнадписи
000018568 6531_ $$aфотоархив
000018568 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018568 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018568 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18568/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-010.jpg
000018568 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18568/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-010.gif$$xicon
000018568 909C0 $$Y1994-1995
000018568 980__ $$aWEND