Графити-притвор, Темски манастир: (снимка 2 от 16) - Всички графити от притвора: - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-012
 
Хората, които видяха тази страница, също разгледаха:
(480)  ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006 - ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител - SUDGTL-MAGAZ-2011-170
(479)  Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ в. - Фрагментът е от сбирката на Университетска библиотека и е постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-091
(478)  Портрет пред църквата "Свети Георги", Темски манастир - SUDGTL-ETNOLOGY-2011-028
(467)  Cod. D. Slavo 18: Псалтикия (Рилска) от 1873 г. - В ЦСВП книгата е постъпила от колекцията на Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-109
(465)  Cod. D. Slavo 15: Кормчия (фрагмент), началото на ХVІ в. - Липсват точни данни къде е съхраняван ръкописа и по какъв начин е попаднал в личната сбирка на проф. Иван Дуйчев.: - SUDGTL-MSS-2011-094


История на свалянето: