000018572 001__ 18572
000018572 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-014
000018572 041__ $$abg
000018572 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 4 от 16)
000018572 260__ $$c1994-1995
000018572 300__ $$amult. p
000018572 500__ $$aNegative3-20-08 (№1/9268)
000018572 520__ $$aОбщ план на стенопис вляво от вратата на църковния притвор. Снимка от 1994-1995 г., размер 1400x2100px, 1.76 MB.
000018572 6531_ $$aТемски манастир
000018572 6531_ $$aграфити
000018572 6531_ $$aпритвор
000018572 6531_ $$aфотоархив
000018572 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018572 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018572 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018572 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18572/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-014.jpg
000018572 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18572/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-014.gif$$xicon
000018572 909C0 $$Y1994-1995
000018572 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора
000018572 980__ $$aWEND