000018577 001__ 18577
000018577 037__ $$aSUDGTL-ETNOLOGY-2011-019
000018577 041__ $$aeng
000018577 245__ $$aГрафити-притвор, Темски манастир$$b(снимка 8 от 16)
000018577 260__ $$c1994-1995
000018577 300__ $$amult. p
000018577 500__ $$aNegative2-15-15 (№1/9268)
000018577 520__ $$aБлизък план на ръкописни надписи върху стенопис от църковния притвор. Снимка от 1994-1995 г., размер 2100x1400px, 1.77 MB.
000018577 6531_ $$aТемски манастир
000018577 6531_ $$aграфити
000018577 6531_ $$aнадписи
000018577 6531_ $$aпритвор
000018577 6531_ $$aСвети Георги
000018577 6531_ $$aфотоархив
000018577 6531_ $$aЗападни покрайнини
000018577 6531_ $$aТемски манастир (притвор-графити)
000018577 8560_ $$fkgrozev@gmail.com
000018577 8564_ $$uhttp://lib.sudigital.org/record/18577/files/SUDGTL-ETNOLOGY-2011-019.jpg
000018577 8564_ $$qhttp://lib.sudigital.org/record/18577/files/icon-SUDGTL-ETNOLOGY-2011-019.gif$$xicon
000018577 909C0 $$Y1994-1995
000018577 909C4 $$dhttp://lib.sudigital.org/search?f=keyword&p=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%29&ln=bg$$pВсички графити от притвора
000018577 980__ $$aWEND