Cod. D. Slavo 4: Служебен Миней, ХІV в. - От сбирката на Университетска библиотека, постъпил в ЦСВП през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-075
 
  • . Джурова, А., Велкова, Б., Велинова, В., Опис на славянските ръкописи от Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. Климент Охридски", С., 2000, с. 15-16.
  •