SUDGTL-MSS-2011-078

Cod. D. Slavo 7: Требник, краят на ХІХ в.

Листа/страници: 97 листа
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Двуеров, двуюсов с последователни йотации.
Украса: Киноварни инициали, заемащи 3 до 5 реда във височина в различните части на ръкописа и заглавните букви.

Палеография

Дата и място на възникване
края на ХІХ в., Видин.

Материал
Хартия: кафеникава и гладка, без воден знак.

Бележки и приписки


Разширено описание: Лл. 1 - 6б - част от чин за умрели. Краят на текста липсва. на л. 87б. прекъсва службата, а на л. 88 е празен. На л. 88б. продължава с молитва за умрелия. на л. 89 е апостолското четива от І Кор. 15:40-45. Следва възкресно евангелие от Йоан, гл. 19:31.


Време и начин на постъпления: Ръкописът е постъпил в ЦСВП през 1988 г. от Университетска библиотека.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-28, last modified 2011-01-28


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL