SUDGTL-MSS-2011-080

Cod. D. Slavo 9: Часослов, началото на ХVІІІ в.

Листа/страници: 61 листа.
Ресурси© SUDigital
URL

Език и правопис: Двуеров, безюсов.
Украса: Киноварни инициали.

Палеография

Дата и място на възникване
началото на ХVІІІ в.

Материал
Хартия: жълтеникава, гладка с ясно изразени вержори и понтюзи. Воден знак: личи части от "корона с трилистник" и "полумесец"

Бележки и приписки
Няма.


Разширено описание: Часослов, без начало.


Време и начин на постъпления: Ръкописът е постъпил в ЦСВП от Университетска библиотека през 1988 г.:
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Record created 2011-01-28, last modified 2011-01-28


Fulltext:
Download fulltextJPG
Преглед онлайн:
Download fulltextURL