@article{SUDGTL-MSS-2011-091,
   title    = "Cod. D. Slavo 12: Типик, краят на ХVІІІ
           в.",
   note     = "Фрагментът съдържа типикарски
           указания за вечернята на
           Великата събота преди
           Възкресение.",
}