Cod. D. Slavo 13: Епитимии, ХVІІІ в. - Ръкописът е постъпил в ЦСВП от Университетска библиотека през 1988 г.: - SUDGTL-MSS-2011-093
 
Cited by: 0 records
 more