SUDGTL-BOOK-2011-082

Закон за допитване до народа за премахването на Монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание. Закон за реда, по който ще се произведе допитване до народа и избирането на народни представители за Велико народно събрание. Закон за избиране на народни представители за обикновеното Народно събрание.


1946
Държавна печатница София

Описание: Файлът съдържа законите, по които се провеждат референдума за премахване на Монархията и за провеждане на избори за ВНС и ОНС в България след 1944 г. Формат на файла - PDF. Размер на файла - 7,48 MB.
Език: bul Страници: mult. p
Ключови думи: България, 1944-1989 ; комунизъм ; социализъм ; закони ; монархия ; Народна република ; народни представители ; депутати ; Народно събрание ; 1940-1950 ; ХХ век
Бележки: Брошурата съдържа трите основни закона, по които се провеждат изборите в България втората половина на 40-те години на ХХ век. Впечатление прави обединението в едно на допитването за промяна на формата на държавно управление от монархия в република и свикването на ВНС.
Бележки: Библиотека Катедра по История на Византия и балканските народи

 

 Record created 2011-05-05, last modified 2011-05-05


Fulltext:
Download fulltext
PDF