@unpublished{SUDGTL-PICTURE-2013-001,
   title    = "Дете в село Гълъбовци, 1941",
   year     = "1941",
   note     = "Снимката представя Светла
           Попова, дъщеря на учителката по
           български език в село Гълъбовци,
           Софийско, Евгения Спасова, през
           август 1941 г. Евгения Спасова е
           интернирана в селото поради
           комунистическите убеждения на
           съпруга си, който по това време
           се намира в концлагер. ",
}