SUDGTL-ARTICLE-2013-159

Филипопол и стратегиите в римска Тракия: Във: Римският и късноантичният град. Международна научна конференция (Велико Търново 26-30 юли 2000)

Ивайло Лозанов

2002
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ София

Описание: Статия
Език: bul Страници: 290-292
Ключови думи: Археология ; Римска империя ; Тракия ; администрация ; стратегии ; Филипопол ; I в. сл. Хр.
Бележки: В статията авторът предлага ново разчитане на вече публикуван надпис от Филипополис, като търси връзка между него и някои документи, засягащи стратегиите в римската провинция Тракия. Така става възможност проследяването на просопографията на тракийска фамилия в служба на римската провинциална администрация. Документът дава и информация на точното място на града в административната администрация на Тракия в ролята му на стратегията Бесика. Авторът обръща внимание и на главните отговорности на стратега, който освен за набора и опазването на реда в поверената му област е трябвало да се грижи и за изпълнението на култа към императора, т.е. налице е съвместяването на административни и религиозни функции.
Бележки: Библиотекана ИФ, Катедра "Археология", сиг. - II 1024

 

 Record created 2013-03-30, last modified 2013-03-30


Fulltext:
Download fulltext
JPG